”Jeg har ikke viden om andet materiale, der fortæller så godt om, hvordan man får gang i videosamtalen”

digiS testede i januar 2020 det digitale læringsforløb "Videosamtaler med borgere". Vi har talt med tre deltagere om deres udbytte af forløbet. Artiklen har fokus på, hvordan læringsforløbet kan understøtte sundhedsfaglige i at implementere og bruge videosamtaler i deres praksis.

Indblik i andre faggruppers erfaring gør mig nysgerrig
Læringsforløbet består af case- og dilemmafilm, et live webinar om videosamtaler og en række refleksionsspørgsmål. Som ekstra materiale er der guidelines og tjeklister til at starte eller skærpe deltagerens egne videosamtaler samt en drejebog til et opfølgende dialogmøde.

Casefilmene giver forskellige perspektiver på brug af videosamtaler – vi hører ikke alene medarbejdernes erfaring men får også indblik i borgerens/patientens perspektiv. Helle Hededam Christensen er daglig leder af et genoptræningscenter i Silkeborg Kommune. Hun har set de korte film i forløbet og blev blandt andet opmærksom på, at videosamtaler også ud fra et borgerperspektiv kan være en fordel. "Filmene giver en bevidsthed om, at vi ikke altid behøver at forstyrre folk i deres eget hjem, men at vi kan gøre det via en videosamtale. Det er da en kæmpe fordel for mange folk."

Når deltagerne ser andres erfaring bliver de nysgerrige på, hvordan videosamtaler kan bruges på deres egen arbejdsplads. Selv om Helle ikke arbejder i psykiatrien, inspirerer casefilmen om personlige videosamtaler med sårbare patienter til at bruge videosamtaler flere steder i egen praksis – både til møder og i træning af borgere. "Videosamtaler bliver vist fra forskellige vinkler, og det synes jeg er rigtig godt" siger Helle Hededam.

Støtteværktøjer kan jeg bruge direkte i mit arbejde
I læringsforløbet ligger guidelines og tjeklister, som deltagerne kan downloade og tilpasse, så de passer ind i egen praksis. Selv om en afdeling allerede har erfaring med videosamtaler, kan værktøjerne bruges til at sikre fælles praksis og bedre kvalitet.
Udviklingskonsulent Hanne Jensen fra Silkeborg Kommune siger: "Det er støtteværktøjerne – de forskellige ting man skal gøre sig klart, inden man overhovedet starter noget op – jeg har fået mest ud af."

Redskaberne beskriver, hvad man skal overveje om rammer, form og spørgsmål før en videosamtale. Helle Hededam oplever også, at værktøjerne er en hjælp: "Jeg kan godt lide vejledninger og guides – du kan bruge det og blive inspireret. Der vil altid være noget, som du ikke selv havde tænkt på".

Billede af kvinde der sidder foran computerskærm og ser en dilemmafilm

Udviklingskonsulent Hanne Jensen ser dilemmafilm om træning over video som del af det digitale læringsforløb.

Oplevelsen gør det sjovere at lære
I digiS har vi bygget læringsforløbene op med vægt på, at brugerfladen skal være inspirerende og visuelt stimulerende.

”Sanserne bliver bombarderet med video og lyd, det er rigtig godt. Det er tydeligt at dem, som står bag det, ved hvad det handler om. Videoerne har nogle gode scenarier, der er genkendelige,” siger Hanne Jensen.

Helle Hededam synes, at særligt case- og dilemmafilm fungerer rigtig godt. ”Det er super smart og filmene fungerer bedre end at fortælle det, fordi jeg kan se det. Netop det at man både får det fortalt, men også får billede på, det giver en dobbelt effekt,” siger hun.

Jeg reflekterer bare bedre sammen med andre
Som en del af det digitale læringsforløb møder deltagerne en række refleksionsspørgsmål – vi spurgte ind til, om spørgsmålene satte tanker i gang. Svarene peger alle i samme retning; at refleksion fungerer bedre, når man er flere. Som Helle Hededam fortæller om at gennemgå læringsforløbet: "Ja, altså så ville det nok have været smart, hvis jeg havde siddet sammen med en. Spørgsmålene er gode, hvis man sidder en lille gruppe på fire eller fem, som kan diskutere dem. Hvis du sidder alene, så reflekterer man ikke så meget, men spørgsmålene er helt klart relevante".

Hvis man ikke har mulighed for at drøfte spørgsmålene med andre under selve forløbet, anbefaler vi i digiS, at der på arbejdspladsen efterfølgende arrangeres et dialogmøde. Vores interviewpersoner er enige i, at fælles refleksion er afgørende for at sætte viden fra læringsforløbet i spil. Hos Rita Ernsten, der er Velfærdsteknologisk konsulent i Odder Kommune, har man taget initiativ til et dialogmøde: "Det er faktisk sådan, at de personer, som deltog i læringsforløbet ovre fra hjemmeplejen, de er ved at blive uddannet til noget vi kalder teknologiagenter. Det er dem, der skal stå for at undervise kolleger i det videosystem, som vi har, men også tage de her dilemmaer op og få snakket om dem. De har fastsat en dato for et møde, så det er hvert fald noget, som er skemalagt".

Rita ser den største læring i at diskutere med hinanden, hvordan hjemmeplejen i Odder Kommune skal bruge videosamtaler med deres borgere. På den måde får man omsat viden fra forløbet og brugt materialet som afsæt for at udvikle arbejdspladsens egen praksis.

Det digitale læringsforløb er udviklet af digiS i samarbejde med kommuner, region, VIA University College og SOSU-skolerne i Midtjylland, Aarhus Universitet og Praktiserende Lægers Organisation.


Til artiklen har vi interviewet tre deltagere:
⦁ Ergoterapeut Rita Ernsten, Velfærdsteknologisk konsulent i Odder Kommune
⦁ Helle Hededam Christensen, Daglig leder af et genoptræningscenter i Silkeborg Kommune
⦁ Hanne Jensen, Udviklingskonsulent i Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune.