I løbet af efteråret 2019 skal vi i digiS-projektet for alvor tage beslutning om, hvad der skal være projektets output.

Når vi begynder at udvikle og afprøve prototyper på læringsindhold og -former, sætter vi kursen efter fire pejlemærker.

Projektets læringsprodukter skal:

  • åbne og udvide et digitalt mindset - så målgruppen støttes i nysgerrigt at undersøge nye teknologier eller anvende kendt teknologi på nye måder. Løsninger skal understøtte meningsdannelse.
  • koble sig til praksis – så målgruppen kan relatere til sig selv og de opgaver de sidder med.
  • være fleksible og let-tilgængelige - så målgruppen kan tilgå viden og læring, når de har tid og behov for det. Vores løsning skal understøtte individets hands-on-læring, men også den organisatoriske læring.
  • være bæredygtige – produkter skal kunne nå ud til mange og gerne forankres flere steder; indhold skal være generisk, så der er mulighed for at skalere; indhold skal være let at vedligeholde og opdatere; løsninger skal bidrage til at gøre organisationer og medarbejdere selvhjulpne og reflekterende.

Pejlemærkerne udspringer af målgruppernes erfaring med læring, og det de efterspørger.

Billede af Sejlsportscenteret i Aarhus, hvor sekretariatet holder møde

På sekretariatets status- og planlægningsmøde midtvejs i projektet tog vi afsæt i indsigter i målgrupperne og formulerede de fire pejlemærker.

Billede fra Sejlsportscenteret i Aarhus, hvor sekretariatet nyder udsigten under en pause

Sejlsportscenteret i Aarhus lagde lokaler til planlægningsmødet - en perfekt ramme!