Medicindispensere kan indeholde op til 30 doseringer inden den skal fyldes af uddannet personale. Foto af: Andreas Silas Hansen

Af Andreas Silas Hansen

Specialcenter Skovvang har en bred vifte af tilbud til udsatte borgere. Den integrerede velfærdsteknologi er blevet en grundsøjle i de tilbud, som Specialcenteret udbyder. For dem handler det om at omfavne det uundgåelige eller som Hans Jørgen Niewald siger:

Velfærdsteknologi er kommet for at blive. Vi tror på, at den kan understøtte vores mål med at hjælpe borgerne videre til et mere hensigtsmæssigt tilbud eller videre i et almindeligt samfundsliv. Det er et element, i alt vi foretager os. Det er en del af den pædagogiske indsats.”

Medicindispensere er det seneste skud på stammen

Det nyeste tiltag hos Skovvang er medicindispensere, og de bidrager med noget helt særligt. ”Vi har en borger med kognitiv svækkelse. Det betyder, at han har en IQ som en seks årig, men han er blevet opdraget som normalt udviklet. Han har en opfattelse af, at han kan sørge for sig selv. Det var en potentiel konfliktsituation, hver gang personalet besøgte ham, fordi han mente, at han kunne klare sig selv,” forklarer Hans Jørgen Niewald.

Før medicindispenseren fik han hjælp til at tage sin medicin tre gange om dagen, men nu håndterer han selv sin medicin. Dispenseren er med til at gøre ham mere uafhængig af personalet, og det er tilfredsstillende for begge parter.

Udover færre besøg, så giver det også medarbejderen helt nye muligheder for at yde en indsats, fordi medicinen ikke længere er på dagsordenen,” fortæller Hans Jørgen Niewald.

For Hans Jørgen Niewald er det ikke kun vigtigt at uddanne personalet, borgerne skal også informeres om velfærdsteknologi. Billede af: Andreas Silas Hansen


Frontløber på teknologi
Udover medicindispensere anvender Specialcenteret også andre teknologier som virtuelle dørspioner, video-konsultationer, og snart en robot sekretær, der skal tage imod folk på afrusningscenteret.

Alle de her teknologier kan øge kvaliteten og dermed effektiviteten. Vi indfører det ikke for at erstatte medarbejdere, men for at forbedre kvaliteten. Teknologierne kan også hjælpe os med at tage hånd om flere borgere uden at ansætte flere medarbejdere,” siger Hans Jørgen Niewald


Kompetenceløft er nødvendigt

Velfærdsteknologi kan være en stor gevinst, men det kan også være en stor omvæltning, særligt for de ældre borgere eller medarbejdere, så kompetenceudvikling skal tages seriøst, mener Hans Jørgen Niewald.

Det handler både om, at man bliver tryg ved teknikken, men det handler også om at medarbejderne kan se, at teknologien bidrager med noget.”


For at give medarbejderne færdigheder til at anvende medicindispenseren har Specialcentret brugt udbyderens kurser. Det har gjort dem mere trygge ved den specifikke teknologi.

 

Landsdækkende tiltag

I december 2019 kunne man søge puljemidler under Sundheds- og Ældreministeriet målrettet digitale kompetencer hos sundhedsprofessionelle. Specialcentret Skovvang søgte puljen og fik midler til et projekt, der fokuserer på uddannelse af en slags superbrugere, som kaldes agenter.

Vi uddanner 17 agenter, som får et kursus på ti dage. Agenterne skal give vores medarbejdere en bedre forståelse af, hvad velfærdsteknologi er, og hvad det kan bidrage med i vores hverdag. Det bliver kombineret med den meget konkrete viden og erfaring vi selv har opnået,” siger Hans Jørgen Niewald

Den samme pulje medfinansierer digiS-projektet, der arbejder med et bredt og grundlæggende kompetenceløft af sundhedsfaglige. Her er mindre fokus på superbrugere og den enkelte teknologi og større fokus på kompetencer, der dækker alle sundhedsfaglige målgrupper. Du kan læse mere om, hvilke fem spor projektet fokuserer på i artiklen nedenfor.

http://www.digi-s.dk/viden-fra-projektet/digiS-udvikler-laeringsaktiviteter-inden-for-5-spor