I projektet digiS har vi på baggrund af en kortlægning udvalgt og udformet fem Kompetenceklynger som pejlemærker for udvikling. Kompetenceklyngerne beskriver bredt og generelt, hvilke digitale kompetencer, der er vigtige for alle sundhedsprofessionelle faggrupper og, hvilke kompetencer der er behov for at udvikle.

Den sundhedsprofessionelle

  • forstår brug af teknologi og data i sin praksis
  • reflekterer, forholder sig kritisk og etisk til teknologianvendelse
  • er omstillingsparat, forholder sig nysgerrigt og åbent
  • indgår i udvikling og implementering af teknologier
  • kan formidle og kommunikere

Kompetenceklyngerne er afsæt for dialog i projektets arbejdsgrupper med sundhedsprofessionelle og repræsentanter fra uddannelser. Kompetenceklyngerne  indgår i arbejdsgruppernes arbejde med at definere læringsmål og udforme ideer til aktiviteter, der understøtter og udvikler digitale kompetencer hos de forskellige sundhedsprofessionelle målgrupper.

Illustration/tegning, der viser sundhedsfaglig med teknologier omkring sig