Digis har i november 2019 gennemført første prototypetest af læringsforløbet "Teknologi og etisk dilemmahåndtering". Artiklen sætter fokus på digis' første erfaringer med at udbyde et online læringsforløb ud fra en digital evaluering blandt vores prototypetestere. Evalueringens formål har været at indsamle viden om og eksempler på deltagernes erfaringer med at gennemføre læringsforløbet. Evalueringens andet formål har været at understøtte den løbende tilpasning af de enkelte læringsforløb.

Forløbet understøtter læring tilknyttet den konkrete arbejdssituation
Evalueringen viser, at et online læringsforløb både giver nye muligheder og nye udfordringer for projektets sundhedsfaglige målgrupper. Læringsforløbet gør det muligt at samarbejde om læring og kompetenceudvikling på nye måder, fx ved at deltagerne tager forløbet online sammen med hinanden og/eller bruge refleksionsspørgsmål og drejebøger på fælles dialogmøder. Med andre ord har det vist sig, at læringsforløbet med stor fordel kan gennemføres i tilknytning til den konkrete arbejdssituation og i samarbejde med kollegaerne.

Fælles læring kræver ny tilgang til kompetenceudvikling
Men vores evaluering peger også på, at brugen af det det digitale læringsforløb "Teknologi og etisk dilemmahåndtering" ikke nødvendigvis understøtter, at læring finder sted på arbejdspladsen. Flere af forløbets deltagere peger nemlig på, at læring og læreprocesser fra forløbet bliver for den enkelte medarbejder og kun er noget, der på medarbejderens eget initiativ knyttes an til arbejdssituationer og møder.
Det betyder ikke, at de digitale læringsforløb er uegnede til at understøtte organisatorisk læring. Men vi skal i digis-projektet fokusere på at løse de organisatoriske og didaktiske udfordringer, der kan være på hospitaler, i kommuner og i almen praksis ift. tilegnelse og anvendelse af nye digitale kompetencerfra digitale læringsforløb.

I foråret 2020 begynder digis derfor et arbejde med sikre, at sundhedsprofessionelle i den midtjyske region og deres nærmeste ledere kommer i gang med de sekst digitale læringsforløb og aktivt vil bruge dem i hverdagen. Formålet er at gøre digital kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle mere tilgængelig og uafhængig af tid og rum og herigennem bidrage til at udvikle den læring, der sker på arbejdspladsen.