Teknologi i sundhedspraksis er årsag til en del dilemmaer – altså udfordringer, som ikke har en oplagt løsning. I projektet digiS vil vi gerne lægge op til drøftelser af, hvordan man som sundhedsfaglig agerer i de situationer, hvor der ikke er et entydigt rigtigt svar.

Undervejs i projektet er vi stødt på mange eksempler, hvor teknologi giver anledning til at overveje praksis. I samarbejde med skuespillere og produktionsselskab producerer vi otte film, der behandler dilemmaer og alle bliver del af projektets fem læringsforløb.

De korte film følges på de digitale læringsforløb op af refleksionsspørgsmål, som understøtter, at deltagerne omsætter dilemmaet til egen praksis. Dermed kan man enten individuelt eller i dialog på arbejdspladsen opnå en mere nuanceret og bevidst forståelse af, hvordan teknologier implementeres i den sundhedsfaglige opgave.

Fiktive scener gør filmene almengyldige
Dilemmafilmene tager afsæt i fiktive scener, hvor en sundhedsfaglig står i et dilemma som følge af, at teknologier påvirker deres opgave eller rolle. Vi har valgt at arbejde med fiktion, da det enkelte dilemma ikke er bundet til en konkret afdeling, en konkret faglighed eller en konkret teknologi.

Så selv om en scene udspiller sig på et plejecenter og personerne er SOSU-hjælpere, der skal arbejde med en hygiejnestol - så er dilemmaet almengyldigt. Her handler det om den udfordring, sundhedsfaglige oplever, når de i relation til borgeren skal stå på mål over for teknologien – også selv om de hverken er fortrolige med at bruge teknologien eller helt tror på, at den er en forbedring af deres arbejde.

Bredt samarbejde bag de otte film
Optagelserne finder sted i Odense, hvor vi har lejet os ind på Syddansk Sundhedsinnovations testlaboratorium Plug & Play. Det er et slags dukkehus i menneskestørrelse, hvor rummene fungerer som hver sin sektor i sundhedsvæsnet.

De otte dilemmafilm produceres i samarbejde med skuespillerne Steffen Nielsen, Erik Viinberg og Sandra Lindquist. Studio 1-2 står for optagelse og klipning, og Stine Horn Gade fra Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland er instruktør.

Klik på billedet for at se filmen om Sofie, der er SOSU-hjælper på et plejecenter, hvor de netop har indført hygiejnestole.