Billede af vand med tekst ind over. Det er fra et af online læringsforløb

I digiS har vi valgt en digital læringsplatform som ramme for projektets output. Platformen vil – i første omgang – rumme læringsforløb inden for seks spor: Hvorfor teknologi i sundhedspraksis, Videokommunikation, Teknologi og etisk dilemmahåndtering, Vurdering og match med borger, Data samt Metoder til intern træning og læring (læs mere om de seks spor).

Hvert læringsforløb er bygget op over en række digitalt tilgængelige elementer som videoer, et interaktivt webinar, refleksionsspørgsmål og øvelser:

Video
Introduktionsvideo til det enkelte spor – som rammesætning og baggrund for emnet.

Dilemmafilm, der italesætter konkret udfordringer i arbejdet med sundhedsteknologi – som afsæt for refleksion og drøftelse af egen praksis.

Interaktivt webinar
Vi inviterer en ekspert til at gennemføre undervisning som deltagerne følger via computer eller tablet. Webinaret kan følges live med mulighed for at stille spørgsmål, som under et tilstedeværelseskursus. Og underviseren kan stille spørgsmål tilbage og dermed inddrage deltagerne i undervisningen. Efterfølgende er det muligt at se/gense webinaret, som vil ligge som en optagelse med inddelte kapitler efter indhold. Webinaret giver indsigt og viden.

Øvelser og spørgsmål til refleksion
Undervejs i forløbet vil deltagerne med hjælp fra materiale koble ny viden til egen praksis. Gennem øvelser og refleksion over egen praksis omsætter deltagerne viden fra forløbet til færdigheder og kompetencer.

Konceptet med en digital platform til at understøtte læring i praksis er svar på målgruppernes efterspørgsel på fleksibel og lettilgængelig kompetenceudvikling tæt på praksis. Det er derfor vigtigt, at læringsforløbene gennem øvelser og refleksion skaber kobling til deltagerens egen praksis.

Som en del af projektet udvikles også et læringsforløb med metoder til intern træning og læring. Dette spor har til formål at hjælpe ledere eller andre facilitatorer, der skal støtte deltagerne i at dele viden, lære nyt samt omsætte ny viden i den faglige praksis.

Prototyper på de første tre læringsforløb testes hen over vinteren:

  • Teknologi og etisk dilemmahåndtering (ultimo november 2019)

  • Forstå sundhedsteknologi (december 2019)

  • Videosamtaler med borgere (januar 2020)

Kontakt digiS, hvis du vil vide mere eller er interesseret i at indgå i et testpanel.