Corona-nedlukningen satte i begyndelsen af marts en stopper for store dele af sundhedsvæsnet. Det blev anledning til en ekstra opfindsomhed på hospitaler, i kommuner og hos de praktiserende læger for at kunne sikre borgeres tilgang til sundhedsydelser uden risiko for smitte. Det har betydet, at videosamtaler med lynets hast er blevet implementeret på en lang række hospitalsafdelinger og i Almen praksis, så borgere i videst mulig omfang kan behandles i hjemmefra og i trygge omgivelser.

Rom blev ikke bygget på én dag

Ordsprog har det med at være frygtelig banale. Og samtidigt ramme hovedet på sømmet. Set i lyset af coronakrisen har der næppe været et alternativ til en lynimplementering af videosamtaler med borgere. Men nu hvor vi er på anden side af den akutte krise, og situationen for mange er mindre presset, er der tid og mulighed for erfaringsopsamling, faglige drøftelser og refleksioner over, hvornår videosamtaler virker.

For spørgsmålet er, hvad er det videosamtaler kan og ikke kan bruges til? Og hvordan skal vi arbejde med at udvikle den kliniske praksis for videosamtaler fremadrettet? Får de sundhedsfaglige ikke mulighed for at fastholde de gode ting ved videosamtaler, er der en risiko for, at de efter Covid-19, vender tilbage til de fysiske fremmøder, som de ved, fungerer og er trygge ved, siger projektleder for digiS, Karen Tambo.

Borgere skal gøre medarbejdere klogere

Fysio- og Ergoterapi på Aarhus Universitetshospital har taget initiativ til at undersøge, hvad læringen er omkring brugen af videosamtaler, som alternativt fysisk fremmøde. I samarbejde med digiS undersøger de fordele og ulemper ved videosamtaler med udgangspunkt både borgernes og medarbejdernes perspektiv. Mange medarbejdere er allerede blevet interviewet. Og ved at besvare et digitalt spørgeskema, skal borgere efter endt videosamtale give de sundhedsfaglige medarbejdere på Fysio- og Ergoterapi et autentisk blik på, hvad der er deres oplevelser af videosamtaler. Ud fra undersøgelsen håber Fysio- og Ergoterapi og digis på at få ny viden om borgernes behov, ressourcer og tilfredshed med videosamtaler. Resultaterne skal give Fysio- og Ergoterapi og digis indsigt i, hvad der betyder noget for borgerne ift. videosamtaler, og hvem der fremover skal have tilbuddet om videosamtaler.

Behov skaber motivation for ny læring

Lige nu har coronakrisen banet vejen for flere videosamtaler i sundhedsvæsnet. De sundhedsfaglige har været villige til at tage videosamtaler i brug, fordi teknologien har givet nye muligheder for at tale med borgerne. Gevinsterne ved videosamtaler for borgere såvel som sundhedsfaglige har været til at få øje på, og mange oplever, at deres borgere er rigtig glade for løsningen. Borgerne undgår fx at skulle transportere sig frem og tilbage til hospitalet og bruge tid på at finde en parkeringsplads. Men er der andre grunde til at fortsætte med tilbud om videosamtaler på den anden side af krisen? Og hvornår skal sundhedsfaglige vælge video frem for det fysiske møde?