Den overordnede finansiering af projektet er tilvejebragt af:


                
Parter, der bidrager til at gennemføre projektet: