Projektets arbejde er organiseret omkring en projektgruppe med deltagere fra aftagerorganisationer, borger/patient og uddannelsesinstitutioner.

Projektgruppen vil bl.a. understøtte arbejdet med at beskrive kompetencebehov, definere læringsmål og udvikle prototyper i arbejdsgrupperne. Undervejs inddrages inspiration og rådgivning fra advisory board.

Projektgruppen er indholdsmæssig ansvarlig for udviklede prototyper. Projektsekretariatet understøtter arbejdet med procestilrettelæggelse og bearbejdning.

Billede, der viser projektorganisering og navne på deltagere i projektet