Formål

Formålet med fase 5 er at tilrette produkter på baggrund af evalueringen, samt at formidle resultater

Planlagte aktiviteter

Evaluere digitale læringsforløb

Tilrette prototyper på baggrund af evaluering

Færdigudvikle program til målgrupper

Afdække muligheder for at implementere og sprede konceptet

Formidle resultater

Tidsinterval

1. februar - 31. maj 2020