Formål

Formålet i fase 4 er at teste prototyper og udvikle version 2, samt teste version 2 på målgrupper

Planlagte aktiviteter

Teste prototyper i lukket miljø

Udvikle version 2

Teste version 2 på målgrupper

Løbende dialogmøder og brugerinddragelse

Workshop 2: Der afholdes en workshop med projektgruppe, hvor prototyper og version 2 valideres af projektgruppe og advisory board

Tidsinterval

1. september 2019 - 15. april 2020