Formål

Formålet i fase 2 er at skabe mening ud af data og afgrænse udfordringen

Planlagte aktiviteter

Data skal analyseres og sammenholdes med målgruppers kompetencebehov og læringskompetence

Workcamp 1: Der afholdes workcamp i arbejdsgrupperne, hvor der er fokus på at definere læringsmål for målgruppen

Tidsinterval

16. marts 2019 - 31. maj 2019