Formål

Formålet i fase 1 er at undersøge målgruppens opgaver,  faglige aspekter af teknologi og læringsforudsætninger

Planlagte aktivititer

Desk research: eksisterende kompetenceudv. i feltet

Desk research: kompetencer i sundhedsteknologi

Antropologisk undersøgelse af tech-opgaver hos målgrupper

Undersøge barrierer og fremtid gennem interviews

Workshop 1: Der afholdes en workshop med projektgruppe, hvor findings valideres af projektgruppe

Tidsinterval

1. januar 2019 - 15. marts 2019