Projektets målgruppe er alle sundhedsfaglige i kommuner, på hospitaler samt praktiserende læger i den midtjyske landsdel, der har telesundhedsløsninger i drift, under implementering eller står over for implementering heraf. 

De primære faggrupper er:

  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Sygeplejersker
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Jordemødre
  • Læger på hospital og i almen praksis
  • Ledere af sundhedsfaglige

På baggrund af projektets første faser er indsigt i målgruppernes behov og ønsker til kompetenceudvikling samlet i en håndfuld slides for hver målgruppe.