Projektet er finansieret af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet "Pulje til løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner". Desuden medfinansieres projektet med 50% af parterne i digis: Fælles Servicecenter for Telesundhed, Region Midtjylland samt Kommuner og Praktiserende læger i den midtjyske region.

Samlet projektbudget er 4,4 mio. kr.