Som led i den nationale digitaliseringsstrategi har Sundheds- og Ældreministeriet valgt at sætte fokus på behovet for at udvikle sundhedsfagliges digitale kompetencer. Sundhedsstyregruppen i den midtjyske landsdel igangsætter herunder projektet digiS, der gennemføres i 2019 og 2020.

Formålet med digiS er at bidrage til et generelt løft af praksisnære, digitale kompetencer hos sundhedsfaglige. Styrkede digitale kompetencer vil understøtte udvikling, implementering og udbredelse af sundhedsteknologiske løsninger til gavn for borgerne.

Projektets mål er at udvikle differentieret kompetenceudvikling til alle målgrupper. Det skal bidrage til, at sundhedsfaglige kan mestre digital kommunikation, simpel teknisk problemløsning og bruge digitale løsninger i dagligdagen. Samt at de trygt og motiveret kan indgå i udvikling og implementering af nye telesundhedsløsninger.

Kompetenceudviklingen skal relatere til praksis og understøtte læring i praksis. Løsningerne vil så vidt muligt inddrage nye digitale læringsformer for at sikre videst mulig udbredelse.

Forventet resultat af projektet

Det primære mål for digiS i 2019 og 2020 er at levere indhold og form til målrettede læringsforløb.

Ud over konkret kompetenceudvikling er det projektets målsætning at indgå aftaler med de uddannelses-institutioner og læringsenheder, som efterfølgende skal udbyde og gennemføre forløbene. Så de enkelte faggrupper har klart overblik over, hvor og hvordan de kan hente kompetencer til at udbrede og ibrugtage forskellige teknologier og digitale løsninger.

Endelig skal projektet munde ud i et forslag til, hvordan den digitale kompetenceudvikling fremover skal koordineres og drives på en måde, der fungerer med aktuelle behov i praksis.