Er du nysgerrig og vil du eller din afdeling være med?
Projektet digiS søger lige nu deltagere til at teste prototyper på et eller flere af følgende digitale læringsforløb:

· Teknologi og etisk dilemmahåndtering (testet i 2019)
· Hvorfor teknologi i sundhedspraksis (testet i 2019)
· Videosamtaler med borgere (testet i 2019)
· Forstå data i sundhed (testet i april 2020)
· Vurdering af match mellem borger og teknologi (testet i april 2020)
· Understøt den digitale medarbejder (testes i august 2020)

Vi søger sundhedsfaglige og ledere i region, kommune eller almen praksis, som gratis kan gennemføre et forløb mod at de giver feedback på indhold og form. Er du eller din afdeling/organisation interesseret i at hjælpe med test af vores prototyper, så send os en mail på ristor@rm.dk

Selve læringsforløbet, hvor du er online, tager ca. 2 timer fordelt over 2-3 uger. For at få det optimale udbytte anbefaler vi, at refleksionsspørgsmål og øvelser tages med ud i praksis som dialog med kolleger og patienter/borgere.
Læringselementerne, som du/I tester, vil bestå af bl.a. case- og dilemmafilm, live webinar, refleksionsøvelser og opgaver der skal løses praksisnært sammen med kolleger, patienter eller borgere. Forløbene er bygget op så de fordrer minimum af tilstedeværelse og maksimum praksisnær kompetenceudvikling.