Nyhed 28. februar 2019

I projektets indledende fase undersøges, hvordan sundhedsfaglige arbejder med sundhedsteknologi i praksis. Undersøgelsen bidrager med indsigt i sundhedsfagliges digitale kompetenceudviklingsbehov og udfordringer. 

Den indledende undersøgelse omfatter bl.a. et samarbejde med studerende fra Diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi. De studerende hjælper, som led i faget Medicinsk Teknologivurdering (MTV), med at indsamle data til digis-projektet.

På kortet er vist de fem cases, som de studerende undersøger og beskriver. Indsigt fra de studerende vil blive brugt som case-fortællinger i digis. Det udarbejdede erfarings- og observationsmateriale bliver en del af fundamentet for det videre arbejde i projektet. Det bliver anvendt som baggrundsmateriale for at udvikle kompetenceudviklingstiltag, der understøtter sundhedsprofessionelles digitale kompetencer.

Kort over kommuner i Region Midtjylland og angivelse af de steder, hvor studerende har undersøgt et projekt