Med forlængelse af digiS til 31. maj 2020 har vi bedre tid til at udvikle og teste prototyper. Planen er lagt og godkendt for anden halvdel af projektet.

I perioden fra 15. november til 1. marts 2020 tester vi prototyper inden for projektets 6 spor. Forud for hver test ligger udviklingsperioder, hvor vi producerer dilemma- og casefilm, webinarer mv. og sammensætter elementerne til sammenhængende læringsforløb.

På den anden side af testperioden tilretter og versionerer vi de digitale læringsforløb ud fra målgruppernes feedback. Og hvis tidsplanen holder, er der til slut halvanden måned til at evaluere, afrapportere og videndele projektet.

Første spor testes i november

Det første spor "Teknologi og etisk dilemmahåndtering" bliver testet i november. Som det hidtil eneste spor har vi her planlagt en aktivitet, der kræver fysisk tilstedeværelse; nemlig temaeftermiddagen med Jacob Birkler "Teknologi og de etiske dilemmaer i sundhedsvæsnet".

Billede med overblik over resten af projektperioden

Planen for den resterende projektperiode i digiS fra 1. september til 31. maj 2020.

Vil du være med til at teste?

Til test af de 6 spor søger vi deltagere, som gratis kan gennemføre et forløb mod at de giver feedback på indhold og form. Er du eller din afdeling/organisation interesseret i at hjælpe med test af vores prototyper, så send os en mail.

Selve læringsforløbet, hvor du er online, tager ca. 2 timer fordelt over 2-3 uger. For at få det optimale udbytte anbefaler vi, at refleksionsspørgsmål og øvelser tages med ud i praksis som dialog med kolleger og patienter/borgere.