Lær hvordan du bruger videokommunikation som led i behandling eller pleje

Du er inviteret til et gratis læringsforløb, som du kan følge online, hvor og hvornår det passer dig. Gennem forløbet opnår du viden om, hvor og hvordan man i sundhedsvæsnet anvender videosamtaler med borgere/patienter. Du får indblik i, hvordan videosamtaler kan være en del af løsningen, når flere kronisk syge og en ældre befolkning lægger pres på sundhedsvæsnets ressourcer. Samtidigt får du med forløbet de vigtigste tekniske, praktiske og formidlingsmæssige værktøjer til dit arbejde med videokommunikation.

Ved at deltage på online-forløbet opnår du blandt andet:

  • Viden om mulighederne ved videokommunikation
  • Klarhed om jura i brug af videokommunikation med borger
  • Redskaber til at forberede og gennemføre videosamtaler

Film, tekst og refleksion

Online-forløbet varer ca. 45 minutter. Gennem casefilm, dilemmaer og korte tekster får du den nyeste viden ift. brugen af videokommunikation på tværs af sektorer og faggrupper.


Målgruppe

Forløbet er for dig der er eller skal til at i gang med videosamtaler med borgere/patienter: Læger, terapeuter og sygeplejersker i kommune, region eller almen praksis, men er også relevant for ledere og velfærdsteknologikonsulenter.

Tilmelding

Der er løbende tilmelding og dermed ikke en deadline for tilmelding. 

Link for ansatte i Region Midtjylland 

Link for alle andre