Nyhed 7. maj 2019

Skal alle sundhedsfaglige kunne det samme, når det handler om sundhedsteknologi? Eller er nogle kompetencer mere vigtige for sygeplejersken end for SOSU-assistenten? Det undersøger vi i øjeblikket i projektet digiS.

I april og maj måned afholder projektet digiS fem gange work camp 1 med projektets målgrupper. Målet er for det første at give projektet en bredere forståelse for målgrupperne og de udfordringer, de møder i arbejdet med sundhedsteknologi. For det andet skal arbejdsgrupperne på work camp 1 drøfte og tage stilling til, hvilke digitale kompetencer der er vigtige for målgruppen. Og vurdere om det er kompetencer, som allerede findes, eller om de skal styrkes. Endelig er målet med work camp 1 at tage en første drøftelse af, hvilke læringsformer, der fungerer godt, når nye sundhedsteknologier skal mestres.

I alt gennemfører vi fem work camps med følgende målgrupper: SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, Sygeplejersker, Ledere, Læger og Ergo- og Fysioterapeuter.

Pointer fra de fem work camp 1 bliver delt her på projektets hjemmeside, og viden tager vi med videre i planlægning af work camp 2, der afholdes med de samme målgrupper. Målet med work camp 2 er at udvikle de første forslag til læringsaktiviteter.

Grafik, der viser hvor langt vi er i projektet

I projektets anden fase arbejder vi med at definere læringsmål på baggrund af indsigt i målgrupper. Fasen afsluttes primo juni 2019.

 

Billede af mand som står ved væg med mange post its

På work camp 1 arbejder deltagerne med at vurdere hvilke kompetencer der er vigtige og om der er kompetencer, som målgruppen mangler eller allerede har. Dette bliver her præsenteret af udviklingschef René Dybdal fra Randers SOSU skole.