Deltag i en masterclass og et online læringsforløb og bliv inspireret til, hvordan du kan understøtte medarbejdere, når nye teknologier skal tages i brug i jeres praksis.

Digitale kompetencer er ikke alene færdigheder i at trykke på de rigtige knapper, det er også evne til at se meningen med teknologien i forhold til kerneopgaven og nysgerrigt lære at mestre teknologien i samspil med kolleger og borgeren/patienten. En central del af ledelsesopgaven er at skabe rammer og involvering, der styrker medarbejdernes motivation, nysgerrighed og engagement.

Gennem et online læringsforløb og en masterclass får sundhedsfaglige ledere viden om, hvordan de kan:

  • understøtte medarbejdernes digitale kompetencer
  • gennemføre fælles refleksion over teknologiers påvirkning af jeres praksis
  • planlægge implementering af teknologi, så medarbejderne klædes på til nye opgaver.

Det er nu muligt at tilmelde sig det 6. og sidste test-forløb under digiS: Understøt den digitale medarbejder.

Forløbet består af to dele, som tilmeldes hver for sig. Hvis du ønsker at deltage i masterclass'en, skal du gennemføre online forløbet som forberedelse.

Målgruppen er ledere og andre i sundhedssektoren med ansvar for at udvikle digitale kompetencer på arbejdspladsen

Deltagelse er gratis.

ONLINE FORLØB
Periode: 10.-31. august 2020
Tidsforbrug: Afsæt ca. 2 timer, så der er tid til fordybelse
Læs mere og tilmeld dig:
Link for ansatte i Region Midtjylland til online forløb
Link for ansatte i kommuner, uddannelsesinstitutioner mv. til online forløb

MASTERCLASS
Periode: 31. august 2020, kl. 13-17
Forberedelse: Gennemfør det online læringsforløb i perioden op til masterclass – tidsforbrug 2 timer
Læs mere og tilmeld dig:
Link for ansatte i Region Midtjylland til masterclass
Link for ansatte i kommuner, uddannelsesinstitutioner mv. til masterclass