Nyhed 5. marts 2019

Projektet digis blev officielt skudt i gang med kick-off fredag den 1. marts. Styregruppe, advisory board og projektgruppe mødtes på bostedet Bytoften i Herning Kommune til en engageret eftermiddag.

Der blev drøftet, hvilken forståelse projektet arbejder med, når vi taler teknologi og kompetencer i forbindelse med sundhedsprofessionelle. En gennemgående indsigt var, at sundhedsteknologi handler mere om mennesker end om teknologier. Både fra forskeren, it-leverandøren og lederen. Så når projektet sætter fokus på udvikling af digitale kompetencer, skal vi se på mennesket lige så meget som på teknologierne.

digis-projektet (Digitale kompetencer til et sundhedsvæsen tæt på borgeren) er medfinansieret af Sundheds- og Ældreministeriet. Kontorchef Nanna Skovgaard fra Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed understregede i sin digitale hilsen til projektet vigtigheden af, at digis tager afsæt i den nationale Strategi for digital sundhed med "et sikkert og sammenhængende patientforløb" i fokus.

Professor Birthe Dinesen fra Aalborg Universitet delte i sit oplæg erfaringer fra egne og internationale forskningsprojekter. Forskning viser, at succesfuld implementering af sundhedsteknologi bliver bedre, hvis medarbejderne har generelle IT kompetencer. Kompetencer, som gerne er opnået ved oplæring i praksis.

Tak til advisory board, styregruppe og projektgruppe for at gå engageret til opgaven – vi glæder os til samarbejdet om projektet digis.

Billede af brunsviger-kage med digis-logo

Billede af deltagere i kick-off

Billede af deltagere i kick-off

Billede af deltagere i kick-off