Vi havde glædet os til at dele viden og løsninger fra de syv puljeprojekter ved en festlig dag i Aarhus. Nu må vi – også her – tænke i alternative baner.

Af flere grunde har vi besluttet at aflyse inspirationseventen helt. Først blev den udsat fra maj til september, men Covid-19 gør det for usikkert at planlægge.

Vi ved stadig ikke, om vi kan samle op mod 100 deltagere i begyndelsen af september. Hvis vi bliver færre, så vil deltagerprisen blive for høj. Desuden forventer vi, at målgrupperne skal prioritere deres tid og ressourcer hårdt, på den anden side af nedlukningen. Og vi vurderer, at eventen ikke er højt nok oppe på need-to-listen.

Som alternativ vil vi under digiS-projektet planlægge en eller flere virtuelle præsentationer af projektets resultater i august. I hører nærmere.