Nyhed 28. februar 2019

Som en del af det indledende arbejde, er der lavet fem forskellige case-illustrationer, der viser forskellige udfordringer og muligheder, som implementering af ny teknologi kan give i sundhedssektoreren. 

Tegningerne illustrerer, hvordan sundhedsfagliges arbejdsgange kan påvirkes af en mere digitaliseret og teknoplogisk hverdag. Dette kan give udfordringer, men det kan også være en hjælp og give positive effekter for både sundhedsfaglige og borgere/patienter.  

Tegningerne er lavet af Dan Knudsen. 

Tegning, der viser udfordring, når ny teknologi skal implementeres

Tegning, der viser sundhedsfaglig introducere medicindispenser til ældre borger

Tegning der viser, hvordan gravid sender data via hjemmemonitorering

Tegning, der viser ældre borger træner via skærm

Tegning, der viser læge i dialog med ung diabetespatient over video