Nyhed 28. februar 2019

Som en del af det indledende arbejde, er der lavet fem forskellige case-illustrationer, der viser forskellige udfordringer og muligheder, som implementering af ny teknologi kan give i sundhedssektoreren. 

Tegningerne illustrerer, hvordan sundhedsfagliges arbejdsgange kan påvirkes af en mere digitaliseret og teknoplogisk hverdag. Dette kan give udfordringer, men det kan også være en hjælp og give positive effekter for både sundhedsfaglige og borgere/patienter.  

Tegningerne er lavet af Dan Knudsen.