Nyhed 11. juli 2019

I slutningen af juni deltog digiS i værdifuld videndeling med nogle af de andre syv projekter, der er støttet af Sundhed- og Ældreministeriet. På møde hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense drøftede vi mulige snitfalder og samarbejdsrum for den fælles indsats for at sprede og udvikle et digitalt mindset hos fremtidens sundhedsprofessionelle. Gennem gode diskussioner blev det tydeligt, at vi kan drage nytte af hinandens viden og erfaringer.

Sammen satte vi bl.a. fokus på, om vi kan og skal udfordre eksisterende metoder og måder at lære digitale kompetencer på. Et interessant bud på en ny og anderledes måde at lære på blev demonstreret af CoLab Plug & Play, der er et test- og demonstrationslaboratorium. I virkelighedsnære brugssituationer, gav skuespillere os et indblik i de udfordringer, der kan være forbundet med videokonsultationer med borgere. Interessant er det at finde ud af om læring gennem skuespil, leg og virkelighedsnære omgivelser, mindsker det kompetencetab, man ellers ser ved overgangen fra en mere traditionel læringsform til praksis.

Billede fra Syddansk Sundhedsinnovation i Odense

Hos Syddansk Sundhedsinnovation har de opbygget en kulisse med de fire rum, hvor borgeren møder sundhedssektoren. Vi fik, som observatører, en helt særlig oplevelse af at være inviteret ind via skuespillets virkemidler - det påvirkede vores empatiske forståelse af borgeren og den sundhedsprofessionelle.

I efteråret mødes puljeprojekterne igen for at gå spadestikket dybere, og blive klogere på hinandens forskellige afprøvninger af koncepter for kompetenceløft – og for at lære endnu mere af hinanden.

I alt syv projekter har fået støtte af Sundheds- og Ældreministeriets pulje. Læs mere om nogle af de andre projekter her:

Ledelse i digitalisering 

DIGITEK kompetencer på tværs

Bliv Digital Kompetent

TeleKOL