Casetegningerne nedenfor viser forskellige situationer, hvor teknologi bidrager til at løse den sundhedsfaglige opgave. Tegningerne rummer både borger/patientens og den sundhedsfagliges perspektiv. Dilemmategninger og scenarier illustrerer genkendelige udfordringer ud fra fiktive fortællinger.  

Sådan bruger du tegninger og scenarier

Det er tanken, at tegningerne kan printes enten til ophængning i personalestuen eller til uddeling på et møde eller kursus. Tegningerne kan fx anvendes som oplæg til dialog, når afdelingen eller teamet har brug for at skabe en fælles forståelse af identitet, kerneopgave og rammer. Forbered gerne et par spørgsmål til at sætte dialogen i gang, efter I har set på tegningen.

Casetegninger

Dilemmategninger

Scenarier