De seks læringsforløb indledes alle af en kort video, der giver et helikopterperspektiv på forløbets emne. Introfilmene kan herunder afspilles uafhængigt af læringsforløbet. 

Sådan bruger du introfilmene

Filmene varer mellem tre og fem minutter. Du kan afspille en film som del af et møde eller kursus, hvor I vil drøfte emnet for filmen. Forbered gerne et par spørgsmål til at sætte dialogen i gang efter filmen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Introfilmen til læringsforløbet "Hvorfor teknologi i sundhedspraksis?"

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Introfilmen til læringsforløbet "Teknologi og etisk dilemmahåndtering"

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Introfilmen til læringsforløbet "Vurdering af match mellem borger og teknologi"

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Introfilmen til læringsforløbet "Videosamtaler med borgere"

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Introfilmen til læringsforløbet "Forstå data i sundhed"

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Introfilmen til læringsforløbet "Understøt den digitale medarbejder"