Læringsforløbet undersøger ledelsesopgaven i spørgsmålene om: Hvordan du skaber gode rammer for, at teknologien giver mening, hvordan medarbejderne lærer at mestre teknologien, og hvordan de bliver digitalt nysgerrige. 

Du får indblik i, hvilke kompetencer medarbejderne skal udvikle for at tage nye teknologier i brug, og hvilke læringsformer I skal vælge. Du får desuden redskaber til at understøtte udvikling og implementering af medarbejderes digitale kompetencer.

Indholdet giver dig viden om, hvordan du kan:

  • understøtte medarbejdernes digitale kompetencer
  • gennemføre fælles refleksion over teknologiers påvirkning af jeres praksis
  • håndtere faglige dilemmaer, der opstår ved brug af teknologi.