Forløbet har fokus på data fra borgere/patienters udstyr til hjemmemonitorering og på kunstig intelligens, der anvender store datamængder og bl.a. bruges til understøttelse af den faglige vurdering.

Indholdet i læringsforløbet giver dig:

  • viden om muligheder og udfordringer ved brug af data i sundhedsvæsnet
  • indsigt i, hvordan data fra borger/patienters hjemmemonitorering påvirker den sundhedsfaglige opgave og rolle
  • kompetence til at reflektere over datas betydning for egen praksis.