Læringsforløbet handler om, hvordan du som sundhedsfaglig anvender videosamtaler med borger/patient. Hvad betyder det for din opgave som sundhedsfaglig? Og for din relation til borger/patient, når du gennemfører behandling eller pleje over video?

Indholdet giver dig: 

  • viden om mulighederne ved brug af video
  • indsigt i, hvordan videosamtale kan påvirke den sundhedsfaglige opgave og rolle, herunder sanser og klinisk blik
  • redskaber til at vurdere, forberede og gennemføre videosamtaler.