Læringsforløbet handler om, hvordan du håndterer etiske udfordringer og dilemmaer, når du som sundhedsfaglig anvender teknologi i relation til borger/patient.

Indholdet giver dig:

  • indsigt i forskellige etiske perspektiver
  • redskaber til at håndtere tvivl om etik og teknologi
  • kompetence til at reflektere over etiske dilemmaer.