Dilemmafilmene er korte film om forskellige typer af dilemmaer og spørgsmål, som opstår ved brug af teknologi i sundhedspraksis. Hver dilemmafilm er et eksempel på en situation, hvor teknologi udfordrer den sundhedsfaglige opfattelse af kerneopgaven og relationen til borger/patient.

De medvirkende i filmene er skuespillere, men dilemmaerne er baseret på sundhedsfagliges fortællinger fra praksis.

Sådan bruger du dilemmafilmene

Du kan afspille en film som del af et møde eller kursus og bruge filmen som et oplæg til drøftelse af udfordringer og dilemmaer i arbejdet med teknologi.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan står jeg på mål for teknologien?

I filmen møder du Sofie, der er SOSU-hjælper på et plejecenter. På centeret er der for nylig indført en ny hygiejnestol, som medarbejderne skal bruge, når de tager en borger i bad. Sofie har, dagen før du møder hende her, badet en borger i stolen for første gang.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan respekterer jeg borgerens ønske om egenmonitorering?

I filmen møder du Marie, der er hjertesygeplejerske på et hospital. Marie har et møde med patienten Vagn, der er opereret for to uger siden. Vagn har siden operationen haft udstyr med hjem til behandling med intravenøs antibiotika, samt udstyr til at måle og indberette infektionstal og temperatur.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan vurderer jeg, om borgeren er klar til teknologien?

I filmen møder du Kasper, der er udekørende SOSU i en kommunal hjemmepleje. Kaspers afdeling har netop holdt møde om, at flere borgere skal have hjælp til medicin-håndtering fra en medicin-dispenser. En af Kaspers borgere er identificeret som egnet til at bruge dispenseren.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan forholder jeg mig til patientens egne sundhedsdata?

I filmen møder du Mikkel, der er læge på en hjerteafdeling. Mikkel har et møde med Karl, som er hjertepatient. Karl har hentet en app ned på sin telefon og via den opsamlet en masse helbreds-data.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan påvirker teknologien mit arbejde?

I filmen møder du Rasmus, der er ergoterapeut på en lungemedicinsk afdeling på et hospital. På ambulatoriet er det besluttet at tilbyde borgere med svær KOL træning via skærm. Rasmus er ved filmens start i gang med videotræning med patienten Henning.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan vurderer jeg om hjemmemåling er den bedste løsning?

I filmen møder du syge-plejersken Hanne, der er ansat på et lungeambulatorie. Hanne har et møde med KOL-patienten Åge, hvor de sammen kigger på telemedicinsk udstyr. Åge skal ifølge planen have installeret udstyret derhjemme, så han dagligt kan måle iltmætning, puls, vægt og blodtryk.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvilke etiske dilemmaer skaber kunstig intelligens?

I filmen møder du Mads, som er læge på Radiologisk afdeling på et hospital. Mads er hjemme og sidder i sofaen med sin kone Maria, der også er læge. På Mads' afdeling er der tale om at indføre kunstig intelligens til at understøtte screeninger for brystkræft.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan rammer vi balancen mellem teknologi og menneske?

I filmen møder du Henrik, der er læge i almen praksis, hvor han også tilser borgere på det lokale plejecenter. Henrik har videokonsultation med Poul fra plejecenteret. Borgeren får hjælp af sygeplejersken Pernille til at håndtere teknologien.