I filmene nedenfor møder du sundhedsfaglige fra forskellige fagområder og sektorer. De har erfaringer med brug af teknologier i deres arbejde med borgere og patienter. Du hører om deres oplevelser med teknologien - både muligheder og udfordringer.

Sådan bruger du casefilmene

Casefilmene er udviklet med det formål at skabe refleksion og dialog. Du kan bruge en eller to af filmene som afsæt for drøftelser på et møde eller kursus. Filmene varer mellem tre og fem minutter.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Behandling via video i psykiatrien

Specialergoterapeut Karin Bonde Jessen fra Psykiatri og Social fortæller om videomøder med patienter via app'en Remind.

Filmen er anvendt i forløbet "Teknologi og etisk dilemmahåndtering".

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Skepsis i arbejdet med teknologi

Ergoterapeut Malene Juul Hylle fra Regionshospitalet i Horsens fortæller om arbejdet med videotræning af KOL-patienter.

Filmen er anvendt i forløbet "Hvorfor teknologi i sundhedspraksis?".

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Behov for nye kompetencer til teletræning

Ergoterapeut Malene Juul Hylle fortæller om hendes faglighed og nye kompetencer i arbejdet med tele-træning af KOL-patienter.

Filmen er anvendt i forløbet "Hvorfor teknologi i sundhedspraksis?"

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Forløbs-app til gravide

Jordemoder Mette Idskou fra Aarhus Jordemoderpraksis fortæller om appen Emento, der bliver brugt til kommunikationsforløb med gravide.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Skærmbesøg i kommune

Omsorgschef Maila Tandrup fra Viborg Kommune fortæller om erfaringer med skærmbesøg som alternativ til fysiske besøg.

Filmen er anvendt i forløbet "Videosamtaler med borgere".

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hjemmemonitorering af hjertepatienter

Overlæge Andi Eie Albertsen fra AUH fortæller om erfaringer med hjemmemonitorering.

Filmen er anvendt i forløbet "Forstå data i sundhed".

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vurdering og screening af ældre patienter

Udviklingsterapeut Bodil Bæksted Jørgensen fra AUH fortæller om erfaringer med at vurdere og matche patienter i forhold til virtuel genoptræning.

Filmen er anvendt i forløbene "Vurdering af match mellem borger og teknologi" og "Videosamtaler med borgere".

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Møder omkring teknologi og kerneopgave

Udviklingsfysioterapeut Sanne Palner fra Randers Kommune fortæller om erfaringer med at bruge dialogmøder til at opbygge viden og udvikle praksis.

Filmen er anvendt i forløbet "Understøt den digitale medarbejder".

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DokkX - interaktiv udstilling af velfærdsteknologier

Teknologikonsulent Mikkel Svindt Gammelgaard fra Aarhus Kommune fortæller om udstillingen af teknologier og hjælpemidler på DokkX.

Filmen er anvendt i forløbet "Hvorfor teknologi i sundhedspraksis?".