Under projektet digiS blev der i 2019 og 2020 produceret seks online læringsforløb. Forløbene er frit tilgængelige her fra siden sammen med film, tegninger, tjeklister og andre læringsprodukter.

Målgruppen for læringsforløbene er sundhedsfaglige og ledere i kommuner, regioner og hos praktiserende læger samt studerende på sundhedsuddannelserne.

Sådan bruger du læringsforløbene

De seks online forløb kan gennemføres individuelt, men er særligt egnede til at understøtte fælles refleksion og vidensudvikling i den praksis, hvor ny teknologi implementeres som del af den sundhedsfaglige opgave.

Læringsforløbene kan tilgås via mobil, tablet eller computer.

Vi anbefaler, at deltagere afsætter ca. to timer til et forløb. Optimalt udbytte forudsætter dialog om materialet i relation til egen praksis.

Læringsforløb

Projektet er sponsoreret af de midtjyske kommuner (KOSU) og region samt Sundheds- og Ældreministeriet. Læringsprodukterne er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne (KOSU), Region Midtjylland, VIA University College, SOSU-skolerne i Midtjylland, Aarhus Universitet og Praktiserende Lægers Organisation.

Læringsforløbene er sammensat af film, illustrationer og tekst. Hvis du ønsker at anvende elementerne uden for læringsforløbets sammenhæng, kan du tilgå materialet særskilt på siderne herunder.