Er du nysgerrig og vil du eller din afdeling være med?
Projektet digiS søger lige nu deltagere til at teste prototyper på et eller flere af følgende digitale læringsforløb:

· Teknologi og etisk dilemmahåndtering (testet i 2019)
· Hvorfor teknologi i sundhedspraksis (testet i 2019)
· Videosamtaler med borgere (testet i 2019)
· Forstå data i sundhed (link til tilmelding i P2L)
· Vurdering af match mellem teknologi og borger (link til  tilmelding i P2L)
· Metoder til intern træning og læring (testes i april)

Vi søger sundhedsfaglige og ledere i region, kommune eller almen praksis, som gratis kan gennemføre et forløb mod at de giver feedback på indhold og form. Er du eller din afdeling/organisation interesseret i at hjælpe med test af vores prototyper, så send os en mail på ristor@rm.dk

Selve læringsforløbet, hvor du er online, tager ca. 2 timer fordelt over 2-3 uger. For at få det optimale udbytte anbefaler vi, at refleksionsspørgsmål og øvelser tages med ud i praksis som dialog med kolleger og patienter/borgere.
Læringselementerne, som du/I tester, vil bestå af bl.a. case- og dilemmafilm, live webinar, refleksionsøvelser og opgaver der skal løses praksisnært sammen med kolleger, patienter eller borgere. Forløbene er bygget op så de fordrer minimum af tilstedeværelse og maksimum praksisnær kompetenceudvikling.
 
Vil du være med til at udvikle?
Tænker du, at du vil kunne være en værdifuld sparringspartner til sporene "Data", "Vurdering af borger og teknologi" eller "Metoder til intern træning og læring", så kan I komme med i et udviklingsteam, der skal sikre sammenhæng og kvalitet i forløbene.

Opgavens omfang er deltagelse i følgende aktiviteter:

  • to udviklingsmøder af 2 timer (i alt 4 timer)
  • feedback på prototyper (film, tekst, øvelser mv.) over mail
  • bidrage til test af delelementer – fx ved at præsentere produkter for kolleger, studerende eller lign.
     

Opgaven estimeres til samlet 8 timer og honoreres med 50% fra projektet.