Deltag i et online læringsforløb og bliv inspireret til, hvordan du kan understøtte medarbejdere, når nye teknologier skal tages i brug i jeres praksis.

Digitale kompetencer er ikke alene færdigheder i at trykke på de rigtige knapper, det er også evne til at se meningen med teknologien i forhold til kerneopgaven og kunne nysgerrigt lære at mestre teknologien i samspillet med kolleger og borgeren/patienten. Hvordan kan du som leder sikre, at medarbejderne bliver digitalt kompetente?

Forløbet giver dig viden om, hvordan du kan:

  • understøtte medarbejdernes digitale kompetencer
  • gennemføre fælles refleksion over teknologiers påvirkning af jeres praksis
  • håndtere faglige dilemmaer, der opstår ved brug af teknologi

Det digitale forløb består bl.a. af intro- og casefilm, dilemmafilm, korte tekster, refleksion og redskaber. Forløbet er bygget op, så det fordrer minimum af tilstedeværelse og maksimum praksisnær kompetenceudvikling.

Du kan nu tilmelde dig det 6. og sidste online test-forløb: Understøt den digitale medarbejder. Forløbet er et af de seks spor i projektets samlede digitale kompetenceudviklingsprogram.

Periode: Den 10.- 31. august 2020. Deltagelse er fleksibel ift. din arbejdstid

Tidsforbrug: Afsæt gerne sammenlagt to timer, så er der tid til fordybelse.

Målgruppe: Ledere og andre i sundhedssektoren, som har ansvar for at udvikle digitale kompetencer på arbejdspladsen

Pris: Deltagelse er gratis

Læs mere og tilmeld dig: 
Link til ansatte i Region Midtjylland Understøt den digitale medarbejder

Link til ansatte i kommuner, uddannelsesinstitutioner mv. Understøt den digitale medarbejder